Hoppa till huvudinnehåll
hund som är för trött för att röra på sig

Jag är för otränad för att träna

Jag är för otränad för att träna!”

Liknande argument är vanliga också inom andra områden, där vi medvetet eller omedvetet vänder på orsakerna och konsekvenserna. "Det var för länge sedan vi sågs för att jag ska ta upp kontakten." "Jag har för lite tid just nu för att hinna med att planera tiden."

Hinder för att motionera

En studie undersökte nyligen vad människor uppgav för hinder för att motionera.1 Argumentet att känna sig för otränad för att träna var ett av de vanligaste. Tidsbrist, dåligt väder och svullna fötter angavs också som typiska hinder. Eller att träning helt enkelt upplevdes som tråkigt.

Omgivningsfaktorer spelade stor roll. Personer som bodde i närheten av naturen eller bra promenadstråk tränade mer. Bristande tillgång till träningslokaler var ett vanligt skäl att inte träna. Att ha träningsutrustning hemma, till exempel motionscykel eller vikter, var kopplat till mer motion. Socialt stöd från familj och vänner var ytterligare en viktig faktor.

Det var också påfallande att kunskap om träningens hälsoeffekter inte hade någon som helst effekt på motionsnivån. Problemet är ju sällan bristande information – de flesta människor vet att det är bra att röra sig – utan att få in kunskapen i sin vardag. Det är därför frågorna till dig själv kan vara så viktiga för att inte bara ”konsumera” informationen om hälsa utan verkligen använda den för att finna dina egna lösningar.

Många hinder går att påverka

Det kan vara värdefullt att känna till vad andra ser som vanliga hinder för att inse att man inte är ensam och för att börja fundera på hur hindren kan påverkas. Genom planering kan till exempel de flesta av oss frigöra mer tid för motion. Det finns nästan alltid något TV-program, något telefonsamtal, någon aktivitet som kan ge vika för att ta hand om hälsan.

Smärta är ett stort problem för många och det kan verkligen bli ett påtagligt hinder för motion. I många fall går det dock att hitta aktiviteter som är relativt milda för kroppen, som vattengymnastik eller cykling. Det kan också vara bra att veta att smärtan i många fall minskar på lång sikt av träning, eftersom stödjande muskulatur byggs upp. Dessutom frisätts smärtlindrande endorfiner vid träning. (Observera att vissa träningsformer kan förvärra skador och smärta, så rådgör med sjukgymnast eller läkare vid tveksamhet.)

En del hinder är verkligen svåra att påverka. Men i en del fall sätter vi kanske upp onödiga hinder för oss själva. Eller förstorar de faktiska hinder som finns. Du hittar säkert dina egna sätt att kringgå hindren om du blir medveten om dem och verkligen är motiverad att motionera. För det är trots allt motivation som är nyckeln.

Fokusera mer på upplevelsen av motionen

Träning ses ofta som ett medel för att uppnå något annat, som lägre vikt eller blodsocker eller en vältränad kropp. Detta kallas yttre motivation. När träning styrs av yttre motivation fokuserar vi gärna på hindren, och det är lätt att ge upp.2

Men vi kan också drivas av inre motivation. Vid inre motivation är själva upplevelsen av motionen ett mål i sig. Upplevelsen att vara ute i naturen eller staden. Upplevelsen av gemenskap att släppa vardagsproblemen och få ro i själen. En del som drivs av inre motivation talar om ett flöde när de motionerar, om tankarna som samlas, om känslan att kroppen är gjord för att röra sig. Och hur de efter att de rört på sig är piggare och mindre stressade.

Motion behöver naturligtvis inte handla om att svettas på gymmet eller springa långlopp. Det kan lika gärna vara en promenad längs stranden, cykling eller trädgårdsarbete. Att fråga vilken motionsform som skulle kunna ge just dig en god upplevelse är ofta den bästa starten för att se motionens värde i stället för hindren. Oavsett hur otränad du är!

Hur kan motion kan ge dig en god upplevelse?

Referenser

1. Heiss V et al. American Journal of Health Education, 45, 278–287, 2014

2. Teixeira et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012, 9:78

Må bättre.
Delta i viktig forskning.

Välkommen att delta i studien och få tillgång till verktyget i sin helhet genom att klicka på knappen nedan. Studien är frivillig och kostnadsfri. Personer från hela Sverige över 35 år kan delta.

Delta i studien och få tillgång till PriusHealth Få mer information om PriusHealth